Föreningen

Föreningen bildades den 6 Mars 2010 och fick namnet Sveriges Autografsamlares Förening (ASF).


Den historiska platsen där allt började är Vrigstad värdshus, det var en snörik eftermiddag i början av mars.

Detta var starten på en förening som skulle växa till över 61 medlemmar 2018. Läs mer här